pozadí titul text P.jpg
Rejstřík minerálů
meteoritické Fe Campo del Cielo Argentina v.v. - 42 x 27 mm.jpg
meteorit železný
Campo del Cielo
Argentina
velikost vzorku 42 x 27 mm
váha 37 g
Meteorit dopadl asi před 4 - 6 000 lety.
Byl zařazen do skupiny I AB- MG - želez-
ný meteorit.Složení Ni - 6,62%, Co - 0,43%,
P - 0,25%. Stopové množství Ga, Ge a Ir.
Zbytek je železo, hlavně kamacit a taenit.
Dopadlo asi 100 tun materiálu, jeho první
nález je zdokumentován z roku 1576. Ale
i v dnešní době se nacházejí nové kusy.
V roce 1969 byl nalezen vzorek
pojmenovaný El Chaco a vážící 37 tun.
Meteorit Campo del Cielo (Nebeské pole)
je asi nejznámější z meteoritů.
meteorit železný Sikhote-Alin Paseka 440km od Vladivostoku Rusko v.v. - 55 x 42 x 14 mm, v.- 55,3 g.jpg
meteorit železný
Sichote-Alin
skupina IIAB
vesnice Paseka, 440 km
od Vladivostoku Rusko
pád 12.2.1947 v 10.38 mč
složení je 5,9% Ni, 0,42% Co, zbytek je Fe
velikost vzorku je 55 x 42 x 14 mm, váha 55,3 g
Odhadnuté množství meteoritu, který
dopadl na zem je cca 70 - 100 tun, nalezeno
bylo zatím asi 27 tun. Dopadová oblast je
12 x 4 km, největší nálezy jsou ale z plochy
1100 x 700 metrů, což svědčí o rozpadu v malé
výšce. Rozpad meteoritu, který měl průměr asi
4 metry začal ve výšce okolo 25 km, ale exploze
která ho roztrhala na kusy byla ve výšce 5,6 km.
Ohromná exploze a kouřová stopa byla dlouhá
přes 30 km. Na obloze byla patrná několik hodin
- malíř Medvěděv stačil namalovat obraz. Meteorit
se rozpadl na kusy masivní, ale i typu šrapnel, které
jsou pro tento pád charakteristické. Největší nalezený
kus váží 1745 kg. V roce dopadu - 1947 - bylo ještě v
živé paměti použítí atomové bomby, a tak zavládlo
značné politicko-válečné napětí. Naštěstí do místa dopadu
bylo vysláno s armádou i několik vědců a tak se vše včas
a bez následků vysvětlilo. Nalezené kusy nejsou postižené
korozí, protože byly sbírány včas. I když místo dopadu dnes
leží v chráněném území, sběratelům to nedá. A tak je pravdě -
podobné, že nálezy budou přibývat. Vždyť v zemi leží ještě
přes 40 tun meteoritu ...
meteorit Mundrabilla Nullarbor plain Austrálie stření oktaedrit IAB v.v. - 36 x 25 mm váha 38,9 g.jpg
meteorit železný
Mundrabilla
Nullarbor plain
Austrálie
stření oktaedrit IAB
velikost vzorku 36 x 25 mm
váha 38,9 g
složení - Fe 92%, Ni 7,5%, Co 0,8%
dále C, S, Cu, Ga, Ge, Ir
V roce 1911 při geologickém průzkumu
geologové Wilson a Coony našli první kusy.
V roce 1966 se našli dva kusy o váze 9980
a 5440 kg. V roce 1979 další velké kusy a
mnoho drobných. Celkem se zatím našlo
kolem 24 tun meteoritu. Nečištěný vzorek.
meteorit železný Henbury Austrálie v.v. - 37 x 23 x 14 mm, váha 22 gr A.jpg
meteorit železný - IIIAB
Henbury
Finke River
Severní teritorium
Austrálie
nalezen v roce 1931
odhadované stáří dopadu 5000 let
velikost vzorku 37 x 23 x 14 mm
váha 22 gramů
množství nalezeného materiálu cca 2 tuny
obsah Ni - 7,5%, Co - 0,45%, P - 0,09%
stopové množství Ge a Ir, zbytek je Fe
Největší nalezený kus váží 424 kg. Pádové
pole je celkem velké a tak když byl v roce 1937
nalezen o několik set km dále železný meteorit
Boxhole, tak nějak automaticky se předpokládalo,
že jde o jeden pád. Zvláště když doba dopadu byla
určena také na 5000 let. Teprve důkladný chemický
rozbor v pozdějších letech nezvratně dokázal, že
meteorit Henbury a Boxhole jsou dva různé meteority.
I když oba železné, hodně podobného složení,
u obou s dobou dopadu před 5000 lety.
meteorit železný Boxhole Sever.teritorium Austrálie v.v. - 22 x 16 x 6 mm, v.- 6,72 g.jpg
meteorit železný IIIAB
Boxhole
Plenty River
185 km od Alice Springs
Severní teritorium
Austrálie
nález v roce 1937, dopad asi před 5000 lety
zatím nalezeno kolem 500 kg
velikost vzorku 22 x 16 x 6 mm, váha 6,7 g
Obsah niklu od 7,4 do 8,7%, stopové
germanium a galium, zbytek je železo.
V roce 1973 byl o několik km dál nalezen
meteorit o váze 608 gramů a byl pojmenován
Hart Range. V pozdější době bylo analýzou
dokázáno, že jde o část meteoritu Boxhole.
To se také myslelo o meteoritu Henbury (s váhou
dvě tuny), který byl nalezen v roce 1931 a dopadl
jen o několik stovek km dál. I když jeho pád byl
určen také na dobu před 5000 lety, bylo jednoznačně
prokázáno, že jde o jiný meteorit.
Náhoda v pustinách Austrálie.
meteorit kamenný NWA - chondrit Maroko 50 x 30 mm, váha 33g.jpg
meteorit kamenný
chondrit NWA skupina H
Maroko
velikost 50 x 30 mm
váha 33 gramů
stáří cca 4,56 miliard let
složení chondrulí - olivín,
pyroxen, plagioklas
obsah železa - více jak 12%
Chemické složení meteoritu je
v podstatě stejné jako je zastoupení
chem. prvků ve vesmíru. Plyny a
vesmírný prach se poblíž Slunce
přetavovaly do drobných kulovitých
útvarů - chondrulí. Ty se pak gravitační
silou shlukovaly do větších celků a tak
vznikaly asteroidy a planetky - zhruba
tak praví vědci.
Naleštěný řez meteoritem.
meteorit uhlikatý Allende Pueblito de Allende Chihuahua Mexiko v.v. - 26 x 15 mm 3,5g A.jpg
meteorit Allende
uhlíkatý chondrit CV3
místo pádu - Pueblito de Allende
Chihuahua Mexiko 8.2.1969 v 10.25 hod
Velikost pádového pole cca 8 x 50 km a
množství bylo odhadnuto na dvě tuny.
Stáří meteoritu je 4,56 miliard let a je
tak jedním z nejstarších objektů sluneční
soustavy. Poměrně vzácný uhlíkatý meteorit
byl vědci velmi pečlivě zkoumán a byly
objeveny části bohaté na vápník a hliník a
také komplexní uhlíkové sloučeniny. Meteorit
Allende je i ,,typovou lokalitou,, pro 18 nových
minerálů (allendeit, butianit, davisit, ibonit,
kangit, monipit, nuwait, panguit a deset dalších).
velikost vzorku 26 x 15 mm, váha 3,5 g
meteorit Čeljabinsk slož v.v. - 20 x 15 x 10 mm 4,17 g.jpg
meteorit kamenný
Čeljabinsk
Rusko
chondrit skupiny GL5 (S4WO)
dopadl v ranních hodinách 15.2.2013
velikost 20 x 15 x 10 mm - váha 4,17 g
Meteorit je částečně orientovaný, oblá
strana ohořela při průletu atmosférou.
Má krásnou původní černou krustu.
Na spodní straně jsou jasně viditelné
regmaglypty - malé jamky vzniklé hořením.
Jedná se asi o kus planetky 86039 o průměru
2,2 km. Její část o průměru asi 20 metrů a váze
kolem 12 000 tun vstoupila do atmosféry pod
úhlem 17 stupňů, zanechávajíc za sebou dráhu
dlouhou 272 km. Prvně byl zachycen ve výšce
95 km a o osm vteřin později ve výšce 45 km se
začal rozpadat. Padal rychlostí 67 000 km za hod.
Ve výšce 30 km se až 95% tělesa rozpadlo na
prach a dál letělo asi 20 kusů o průměru 1 - 3 metry.
Zatím největší nalezený kus váží 570 kg a byl vyloven
ze zamrzlého jezera Čerbakul. Velké množství
kusů od 1 gramu výše bylo sbíráno ze sněhových
plání v pádovém poli dlouhém 30 km. Protože meteorit
přilétal směrem od Slunce, byl až do poslední chvíle
nepozorován. Velká část práce s výpočtem okolo pádu
meteoritu je dílo AV ČR v Ondřejově.
pallasit Sericho Habaswein Keňa Afrika v.v. - 65 x 48 x 21 mm v. - 109 g.jpg
meteorit pallasitický
Sericho
Habaswein
jižně od Sericha
východní Keňa
Afrika
velikost vzorku 65 x 48 x 21 mm
váha 109 g
Historický pád, nově objevený v
roce 2016. Zatím nalezeno asi 2800 kg.
Největší nález od 500 kg až po drobné kusy.
V průměru kolem 50 kg. Pádové pole je
45 km dlouhé. Meteorit Sericho obsahuje
až 70 % olivínu, ostatní je železo (kamacit,
plessit, troilit, schreiberstit).
Řezaný vzorek.
pallasit Sericho Habaswein Keňa Afrika  v.v. - 49 x 25 x 22 mm, váha 44 g k.jpg
meteorit pallasitický
Sericho
Habaswein
jižně od Sericha
východní Keňa
Afrika
velikost vzorku 49 x 25 x 22 mm
váha 44 g
Historický pád, nově objevený v
roce 2016. Zatím nalezeno asi 2800 kg.
Největší nález od 500 kg až po drobné kusy.
V průměru kolem 50 kg. Pádové pole je
45 km dlouhé. Meteorit Sericho obsahuje
až 70 % olivínu, ostatní je železo (kamacit,
plessit, troilit, schreiberstit). Na čištěném
vzorku je těch 70% olivínu vidět. Meteorit
je ale hodně rozvětralý a na olivínu je to znát.
Novinky
české minerály, lokalita Stříbro
české minerály, lokalita Stříbro
české minerály
české minerály
zahraniční minerály
zahraniční minerály
meteority
meteority
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one