pozadí titul text P.jpg
Rejstřík minerálů
meteorit kamenný Vinales Pinar Del Rio Kuba v.v. - 31 x 21 x 15 mm 13,2g B.jpg
meteorit kamenný
Viňales
chondrit L6
údolí Viňales
Pinar Del Rio
Kuba
pozorovaný pád 1.2.2019 v 18.17 mč
velikost 31 x 21 x 15 mm, váha 13,2 g
Udávané množství nalezených
meteoritů je odhadováno na 50 - 100 kg,
skutečnost bude asi trochu jiná. Obyvatelé
vesnice v místě dopadu sbírali meteority
i ze střech svých domů a dále prodávali
jako příjemné finanční přilepšení. Bylo
nalezeno mnoho kamenů od 2 g až po 1100 g.
meteorit NWA 7831 - Vesta Západní Afrika v.v. - 15 x 14 x 10 mm, váha 2,2g A.jpg
meteorit kamenný - achondrit HED
diogenit NWA 7831 - Vesta
nález 3.3. 2013
poblíž Chouichiyat
Západní Sahara
velikost vzorku 15 x 14 x 10 mm
váha 2,2 g
Byl nalezen asi 20 kg vzorek,
který se při dobývání ze země rozpadl.
Hlavní složka je žlutozelený ortopyroxen.
Achondrit je kamenný meteorit, který
postrádá chondruly.
Skupina HED se dělí na -
H - howardity
E - eukity
D - diogenity (dominantní je ortopyroxen)
Podle důkladného vědeckého bádání mohou
meteority HED pocházet z asteroidu 4Vesta.
meteorit Gao-Guenie  kamenný Burkina Faso v.v. - 24 x 20 x 18 mm.jpg
meteorit kamenný
Gao-Gueine
chondrit H5 - bronzitový chondrit
Burkina Faso
Afrika
velikost vzorku 24 x 20 x 18 mm
váha 13 g
pozorovaný pád 5.3.1960 v 17 hod mč
Jde o dva pády u vesnic Gao a Gueine.
Vesnice Gueine asi té první záviděla a tak si
vymysleli, že u nich spadl meteorit o měsíc
později. Nějaký čas se udávala jména meteoritů
dle jednotlivých vesnic. Bylo však dokázáno, že
se jedná o jeden pád a složení vzorků je stejné.
A tak dnes oficiální jméno meteoritů z této oblasti
je Gao-Gueine. Celková hmotnost pádu se
neuvádí, ale nebude asi příliš velká. Největší
meteority váží 2,5 kg (Gao) a 3,6 kg (Gueine).
A velké množství malých vzorků, které se
nacházejí ještě dnes.
meteorit kamenný - lunait NWA 10480 Sahara - Ouvarzazate Maroko v.v. - 32 x 18 mm, váha - 1,43g.jpg
meteorit - lunait
Severozápadní Afrika 10480
zkratka NWA 10480
nález v roce 2015
poblíž Ouvarzazate
Maroko Sahara
celková váha pádu 33 gramů
velikost foceného vzorku 32 x 18 x 1 mm
váha 1,43 gramu
Vzorek je polykrystalická taveninová brekcie.
Jde většinou o gabroické a čedičové taveniny do velikosti
několika mm a o minerály, převážně olivín, plagioklas
a pyroxen. Analýza kyslíkových izotopů je v souladu
se složením jiných měsíčních meteoritů.
Nálezy měsíčních meteoritů jsou vzácné a nálezová
místa jsou nejčastěji poušť nebo led v Antarktidě.
Tam se dají odlišit od ostatního materiálu. Na Zem se
lunaity dostanou díky malé gravitaci na Měsíci. Při
dopadu nějakého meteoritu na Měsíc je měsíční hornina
vyvržena do vesmírného prostoru. A tak se stane, že malé
množství je v ideálním stavu přitaženo gravitačním polem Země.
V tomto meteoritu je jako bonus nepatrné množství železa.
Je to pozůstatek impaktoru, který při dopadu na Měsíc
natavil horninu a poslal ji na cestu k Zemi. Jedná se o
mikroskopický prach, který je ale magnetem velice dobře
indikovatelný. Díky vzorkům dovezených z Měsíce je dost
srovnávacího materiálu a tak určení lunaitů není až tak velký
problém. Každý nález je evidován a po rozboru je mu přiděleno
jméno a číslo.
Lunait NWA 10480 byl zakoupen na mineralogické burze
v Mnichově od marockého obchodníka s minerály Ismailiho
a následně rozřezán a naleštěn.
meteorit lunait NWA 11444 Mauretánie v.v. - 19 x 11 x 10 mm, váha 1,79 g A.jpg
meteorit - lunait
Severozápadní Afrika 11444
zkratka NWA 11444
nález v roce 2017
Mauretánie
celková váha pádu 1323 gramů
lunait se rozpadl asi na 200 kusů
velikost foceného vzorku 19 x 11 x 10 mm
váha 1,79 gramu
Vzorek je taveninová brekcie převážně z
plagioklasu, pyroxenu a olivínu.
Analýza kyslíkových izotopů je v souladu se
složením jiných měsíčních meteoritů.
Nálezy měsíčních meteoritů jsou vzácné a nálezová
místa jsou nejčastěji poušť nebo led v Antarktidě.
Tam se dají odlišit od ostatního materiálu. Na Zem se
lunaity dostanou díky malé gravitaci na Měsíci. Při
dopadu nějakého meteoritu na Měsíc (a že jich bylo -
viz krátery na povrchu), je měsíční hornina vyvržena
do vesmírného prostoru. A tak se stane, že malé množství
je v ideálním stavu přitaženo gravitačním polem Země.
Kameny které dopadnou na poušť nebo do Antarktidy mají
naději na nález, ty co padnou do ,,zeleného,, nebo do vody,
jsou nenávratně ztraceny. Díky vzorkům dovezených z Měsíce
je dost srovnávacího materiálu a tak určení lunaitů není až tak
velký problém. Každý nález je evidován a je mu přiděleno
jméno a číslo. Meteoritické měsíční kameny jsou asi
jedinou možností, jak si opatřit ,,kámen,, z Měsíce. Materiál
dovezený v rámci měsíčního programu Američany nebo Rusy
je naprosto nedostupný. Nedávno se prodávalo pár milimetrových
zrn z ruské mise (automatická návratová sonda) a cena byla v
milionech. Celkem jedno, zda v korunách, rublech nebo dolarech.
Nálezce lunaitu NWA 11444 byl Ali El Wali.
Lunaity jsou jediné meteority, o kterých můžeme s určitostí říci,
že víme odkud pochází.
meteorit železný Saint Aubin Francie IIIAB v.v. - 51 x 36 x 4 mm, váha 51,1 g 1968 A.jpg
meteorit železný
Saint Aubin
oktaedrit třídy IIIAB
nález 1968
Aube Champagne
Francie
meteorit má vysoký obsah Ni - 12%,
Co - 07%, ale nízký obsah Ir
dopad meteteoritu byl asi před 55 000 lety
velikost řezaného vzorku je 51 x 36 mm, váha 51,1 g
Při práci na poli byl v roce 1968 zemědělcem
vyorán kus meteoritu o váze 177 kg. V průběhu
dalších let byly v okruhu osmi kilometrů nalezeny
další čtyři kusy (144, 67, 65 a 26 kg). Celkem tedy
bylo nalezeno 479 kg. I když to zní neuvěřitelně,
meteorit byl uložen ve stodole a teprve v roce 2002 (!!)
byl odborníky ověřen jeho meteorický původ. Meteorit
dostal jméno Saint Aubin, i když tam nalezen nebyl, ale
pochází od obce Nogent-Sur-Seine.
meteorit železný Saint Aubin Francie IIIAB  20x30  nález 2018 (Mnichov 2019).JPG
meteorit železný
Saint Aubin
oktaedrit třídy IIIAB
nález 3. říjen 2018
padesát let po prvním nálezu v roce 1968
Aube Champagne
Francie
váha vzorku 477 kg
Jde o druhou část nálezu, kterou po cíleném hledání
našla parta hledačů meteoritů. Pomocí speciálního
detektoru tahaného za traktorem našli na ploše
1100 x 900 metrů 123 kusů meteoritu. Tak celková váha
i s nálezem z roku 1968 dosáhla skoro 7 tun. Meteority
byly pod zemí v hloubce kolem jednoho metru a stáří
dopadu se odhaduje na 55 000 let. Při vstupu do atmosféry
měl meteorit průměr kolem 1,7 m a hmotnost 20 tun.
Tento meteorit je největší vzorek nalezený ve Francii.
A i ostatní vzorky dosahují nádherné velikosti.
Autor stránek se mazlí s meteoritem Saint Aubin o váze
477 kg na mineralogické burze v Mnichově roku 2019.
meteorit železný Dronino (ataxit)Rjazaňská oblast Rusko v.v. - 38 x 37 x 3 mm váha 36,2 mm C.jpg
meteorit železný - ataxit
Dronino
obec Dronino
Rjazaňská oblast
Rusko
nalezen v červenci 2000
velikost vzorku 38 x 37 x 3 mm
váha 36,2 g
Když šel Oleg Guskov z hub, nalezl těžký,
40 kg vážící kámen. Druhý den si pro něj
přijel s kolečkem. Doma ho strčil do stodoly
a dva roky tam ležel. Rozpadl se na tři kusy,
protože byl značně zvětralý. Teprve potom se
dostal do rukou vědců a ti už si věděli rady.
Roku 2003 vědci a hledači meteoritů na ploše
1,5 x 0,5 km našli více než 600 kusů meteoritů,
největší měl 250 kg. Celková váha nalezených
kusů je přes 3000 kg. Meteority byly v hloubce
od 0,2 do 2 metrů. Doba dopadu se odhaduje na
dobu před 5000 - 8000 lety. Složení meteoritu je
hlavně kamacit a taenit, který obsahuje 26,5% niklu.
Meteorit je nejblíže k železům IVA, ale nízký obsah
zlata a galia odlišuje Dronino od všech známých skupin.
Nalezené kusy jsou silně zvětralé a pokryté rzí o tloušťce
1 - 3 cm. Sulfidové uzliny v meteoritu jsou obklopeny
hydroxidy Fe a troilit (obdoba pozemského pyrhotinu) je zcela
běžně nahrazen Fe a Ni sulfidy pozemského původu. Dronino
je typová lokalita dvou minerálů - chukanovitu a droninoitu.
Ataxity - Dronino není vyjímkou - díky velkému obsahu Ni
jdou vyleštit do vysokého lesku za absence
Widmanstättenových obrazců.
meteorit železný Gebel Kamil poušť East Uweinat Egypt v.v. - 50 x 46 x 25 mm, v. - 132,2 g.jpg
meteorit železný - ataxit
Gebel Kamil
u vesnice Al Wadi al Jadid
poušť East Uweinat
Egypt
velikost vzorku 50 x 46 x 25 mm
váha 132,2 g
Ataxit je meteorit s vysokým obsahem
niklu (tento má 19,8%), proto má po
vyleštění vysoký lesk.
Dopadový kráter byl nalezen v roce 2009,
při skenování terénu pro Google Earth.
V rámci geofyzikálního průzkumu při akci
Italsko-egyptský rok vědy a techniky 2009
byl v terénu nalezen dopadový kráter s
meteority. Bylo to 19.2.2009. Kráter má v
průměru 45 m a je hluboký 15 m. Meteoritu
bylo nalezeno asi 1600 kg. Většina byla malých
(několik tisíc vzorků), největší kus vážil 83 kg.
Dopad byl asi před 10 000 lety a meteorit měl
kolem 10 tun. Kráter je dodnes v terénu krásně
vidět, a na Google Earth si ho lze prohlédnout.
Stačí zadat souřadnice - 22°01'06"N, 26°05'16"E
meteorit Nantan Guangxi - Chuang Čína v.v. - 48 x 37 x 33 mm v. - 120 g.jpg
meteorit železný - IAB MG
Nantan
Guangxi - Chuang
Čína
velikost vzorku 48 x 37 x 33 mm
váha 120 gramů, čištěný vzorek
první nálezy v roce 1958
datum pozorovaného pádu 11.5.1516
jde o železný meteorit s obsahem niklu 6,96 %
Složení je hlavně kanakit, taenit, plessit,
scheribersit, triolit a šest dalších.
Velmi přibližný odhad množství spadlého
meteoritu je 9500 kg. Meteorit byl za Maovy
revoluce organizovaně sbírán zemědělci z Nandanu
jako surovina na výrobu železa. Pádové pole
je velké 28 x 8 km. Vzorky byly velikosti od
10 gramů do 2000 kg. Jsou však hodně navětralé
a většinou změněny v oxidy železa. Meteorit Nantan
má však jedno asijské prvenství, a to - byl to první meteorit
o kterém je vedený záznam popisující jeho pád. Přes
různé překlady je historický záznam zhruba tohoto znění:
v létě za vlády císaře Jiajing (11.5.1516), padaly hvězdy
ze severozápadu, pět až šest dveří dlouhé a mávaly jako
draci a hadi. Byly lehké jako blesky a během chvilky
zmizely... V roce 2006 vyrazila ostrovní republika Palau
2500 stříbrných mincí o hodnotě 5 dolarů s motivem pádu
meteoritu. V minci je zasazen nepatrný kousek meteoritu.
Pro zajímavost - asi úplně prvním meteoritem s doloženým
popisem a nálezem kamene je pád z 16.11. 1492 v 11.30 hodin
u Ensisheimu v Alsasku ve východní Francii. Kámen měl
127 kilogramů. Byl uložen v místním kostele, ale dnes je
na radnici v Ensisheimu a váží necelých 55 kg, neboť byl
za ty roky značně otloukán, většinou z náboženských důvodů.
Novinky
české minerály, lokalita Stříbro
české minerály, lokalita Stříbro
české minerály
české minerály
zahraniční minerály
zahraniční minerály
meteority
meteority
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one