pozadí titul text P.jpg
Rejstřík minerálů
meteorit železný Dronino (ataxit)Rjazaňská oblast Rusko v.v. - 38 x 37 x 3 mm váha 36,2 mm C.jpg
meteorit železný - ataxit
Dronino
obec Dronino
Rjazaňská oblast
Rusko
nalezen v červenci 2000
velikost vzorku 38 x 37 x 3 mm
váha 36,2 g
Když šel Oleg Guskov z hub, nalezl těžký,
40 kg vážící kámen. Druhý den si pro něj
přijel s kolečkem. Doma ho strčil do stodoly
a dva roky tam ležel. Rozpadl se na tři kusy,
protože byl značně zvětralý. Teprve potom se
dostal do rukou vědců a ti už si věděli rady.
Roku 2003 vědci a hledači meteoritů na ploše
1,5 x 0,5 km našli více než 600 kusů meteoritů,
největší měl 250 kg. Celková váha nalezených
kusů je přes 3000 kg. Meteority byly v hloubce
od 0,2 do 2 metrů. Doba dopadu se odhaduje na
dobu před 5000 - 8000 lety. Složení meteoritu je
hlavně kamacit a taenit, který obsahuje 26,5% niklu.
Meteorit je nejblíže k železům IVA, ale nízký obsah
zlata a galia odlišuje Dronino od všech známých skupin.
Nalezené kusy jsou silně zvětralé a pokryté rzí o tloušťce
1 - 3 cm. Sulfidové uzliny v meteoritu jsou obklopeny
hydroxidy Fe a troilit (obdoba pozemského pyrhotinu) je zcela
běžně nahrazen Fe a Ni sulfidy pozemského původu. Dronino
je typová lokalita dvou minerálů - chukanovitu a droninoitu.
Ataxity - Dronino není vyjímkou - díky velkému obsahu Ni
jdou vyleštit do vysokého lesku za absence
Widmanstättenových obrazců.
meteorit železný Gebel Kamil poušť East Uweinat Egypt v.v. - 50 x 46 x 25 mm, v. - 132,2 g.jpg
meteorit železný - ataxit
Gebel Kamil
u vesnice Al Wadi al Jadid
poušť East Uweinat
Egypt
velikost vzorku 50 x 46 x 25 mm
váha 132,2 g
Ataxit je meteorit s vysokým obsahem
niklu (tento má 19,8%), proto má po
vyleštění vysoký lesk.
Dopadový kráter byl nalezen v roce 2009,
při skenování terénu pro Google Earth.
V rámci geofyzikálního průzkumu při akci
Italsko-egyptský rok vědy a techniky 2009
byl v terénu nalezen dopadový kráter s
meteority. Bylo to 19.2.2009. Kráter má v
průměru 45 m a je hluboký 15 m. Meteoritu
bylo nalezeno asi 1600 kg. Většina byla malých
(několik tisíc vzorků), největší kus vážil 83 kg.
Dopad byl asi před 10 000 lety a meteorit měl
kolem 10 tun. Kráter je dodnes v terénu krásně
vidět, a na Google Earth si ho lze prohlédnout.
Stačí zadat souřadnice - 22°01'06"N, 26°05'16"E
meteorit Nantan Guangxi - Chuang Čína v.v. - 48 x 37 x 33 mm v. - 120 g.jpg
meteorit železný - IAB MG
Nantan
Guangxi - Chuang
Čína
velikost vzorku 48 x 37 x 33 mm
váha 120 gramů, čištěný vzorek
první nálezy v roce 1958
datum pozorovaného pádu 11.5.1516
jde o železný meteorit s obsahem niklu 6,96 %
Složení je hlavně kanakit, taenit, plessit,
scheribersit, triolit a šest dalších.
Velmi přibližný odhad množství spadlého
meteoritu je 9500 kg. Meteorit byl za Maovy
revoluce organizovaně sbírán zemědělci z Nandanu
jako surovina na výrobu železa. Pádové pole
je velké 28 x 8 km. Vzorky byly velikosti od
10 gramů do 2000 kg. Jsou však hodně navětralé
a většinou změněny v oxidy železa. Meteorit Nantan
má však jedno asijské prvenství, a to - byl to první meteorit
o kterém je vedený záznam popisující jeho pád. Přes
různé překlady je historický záznam zhruba tohoto znění:
v létě za vlády císaře Jiajing (11.5.1516), padaly hvězdy
ze severozápadu, pět až šest dveří dlouhé a mávaly jako
draci a hadi. Byly lehké jako blesky a během chvilky
zmizely... V roce 2006 vyrazila ostrovní republika Palau
2500 stříbrných mincí o hodnotě 5 dolarů s motivem pádu
meteoritu. V minci je zasazen nepatrný kousek meteoritu.
Pro zajímavost - asi úplně prvním meteoritem s doloženým
popisem a nálezem kamene je pád z 16.11. 1492 v 11.30 hodin
u Ensisheimu v Alsasku ve východní Francii. Kámen měl
127 kilogramů. Byl uložen v místním kostele, ale dnes je
na radnici v Ensisheimu a váží necelých 55 kg, neboť byl
za ty roky značně otloukán, většinou z náboženských důvodů.
meteorit železný Sikhote-Alin Paseka 440km od Vladivostoku Rusko v.v. - 55 x 42 x 14 mm, v.- 55,3 g.jpg
meteorit železný
Sichote-Alin
skupina IIAB
vesnice Paseka, 440 km
od Vladivostoku Rusko
pád 12.2.1947 v 10.38 mč
složení je 5,9% Ni, 0,42% Co, zbytek je Fe
velikost vzorku je 55 x 42 x 14 mm, váha 55,3 g
Odhadnuté množství meteoritu, který
dopadl na zem je cca 70 - 100 tun, nalezeno
bylo zatím asi 27 tun. Dopadová oblast je
12 x 4 km, největší nálezy jsou ale z plochy
1100 x 700 metrů, což svědčí o rozpadu v malé
výšce. Rozpad meteoritu, který měl průměr asi
4 metry začal ve výšce okolo 25 km, ale exploze
která ho roztrhala na kusy byla ve výšce 5,6 km.
Ohromná exploze a kouřová stopa byla dlouhá
přes 30 km. Na obloze byla patrná několik hodin
- malíř Medvěděv stačil namalovat obraz. Meteorit
se rozpadl na kusy masivní, ale i typu šrapnel, které
jsou pro tento pád charakteristické. Největší nalezený
kus váží 1745 kg. V roce dopadu - 1947 - bylo ještě v
živé paměti použítí atomové bomby, a tak zavládlo
značné politicko-válečné napětí. Naštěstí do místa dopadu
bylo vysláno s armádou i několik vědců a tak se vše včas
a bez následků vysvětlilo. Nalezené kusy nejsou postižené
korozí, protože byly sbírány včas. I když místo dopadu dnes
leží v chráněném území, sběratelům to nedá. A tak je pravdě -
podobné, že nálezy budou přibývat. Vždyť v zemi leží ještě
přes 40 tun meteoritu ...
meteorit železný IAB Canyon diablo Arizona USA v.v. - 26 x 20 mm, váha 21,2 g (2).jpg
meteorit železný IAB
Canyon Diablo
Flagstaff Arizona
USA
velikost 26 x 20 mm, váha 21,2 g
Dopadl zhruba před 50 000 lety.
Vytvořil tzv. Barringerův kráter o
průměru 1,2 km a hloubce asi 170 m.
Spadlo ho asi 70 000 tun,
sesbíráno je kolem 30 000 tun.
Složení: Fe - 92%, Ni - 7,1%,
Co - 0, 46%, P - 0, 26%.
Novinky
české minerály, lokalita Stříbro
české minerály, lokalita Stříbro
české minerály
české minerály
zahraniční minerály
zahraniční minerály
meteority
meteority
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one