pozadí titul text P.jpg
Rejstřík minerálů
meteorit lunait NWA 11444 Mauretánie v.v. - 19 x 11 x 10 mm, váha 1,79 g A.jpg
meteorit - lunait
Severozápadní Afrika 11444
zkratka NWA 11444
nález v roce 2017
Mauretánie
celková váha pádu 1323 gramů
lunait se rozpadl asi na 200 kusů
velikost foceného vzorku 19 x 11 x 10 mm
váha 1,79 gramu
Vzorek je taveninová brekcie převážně z
plagioklasu, pyroxenu a olivínu.
Analýza kyslíkových izotopů je v souladu se
složením jiných měsíčních meteoritů.
Nálezy měsíčních meteoritů jsou vzácné a nálezová
místa jsou nejčastěji poušť nebo led v Antarktidě.
Tam se dají odlišit od ostatního materiálu. Na Zem se
lunaity dostanou díky malé gravitaci na Měsíci. Při
dopadu nějakého meteoritu na Měsíc (a že jich bylo -
viz krátery na povrchu), je měsíční hornina vyvržena
do vesmírného prostoru. A tak se stane, že malé množství
je v ideálním stavu přitaženo gravitačním polem Země.
Kameny které dopadnou na poušť nebo do Antarktidy mají
naději na nález, ty co padnou do ,,zeleného,, nebo do vody,
jsou nenávratně ztraceny. Díky vzorkům dovezených z Měsíce
je dost srovnávacího materiálu a tak určení lunaitů není až tak
velký problém. Každý nález je evidován a je mu přiděleno
jméno a číslo. Meteoritické měsíční kameny jsou asi
jedinou možností, jak si opatřit ,,kámen,, z Měsíce. Materiál
dovezený v rámci měsíčního programu Američany nebo Rusy
je naprosto nedostupný. Nedávno se prodávalo pár milimetrových
zrn z ruské mise (automatická návratová sonda) a cena byla v
milionech. Celkem jedno, zda v korunách, rublech nebo dolarech.
Nálezce lunaitu NWA 11444 byl Ali El Wali.
Lunaity jsou jediné meteority, o kterých můžeme s určitostí říci,
že víme odkud pochází.
meteorit železný Gebel Kamil poušť East Uweinat Egypt v.v. - 50 x 46 x 25 mm, v. - 132,2 g.jpg
meteorit železný - ataxit
Gebel Kamil
u vesnice Al Wadi al Jadid
poušť East Uweinat
Egypt
velikost vzorku 50 x 46 x 25 mm
váha 132,2 g
Ataxit je meteorit s vysokým obsahem
niklu (tento má 19,8%), proto má po
vyleštění vysoký lesk.
Dopadový kráter byl nalezen v roce 2009,
při skenování terénu pro Google Earth.
V rámci geofyzikálního průzkumu při akci
Italsko-egyptský rok vědy a techniky 2009
byl v terénu nalezen dopadový kráter s
meteority. Bylo to 19.2.2009. Kráter má v
průměru 45 m a je hluboký 15 m. Meteoritu
bylo nalezeno asi 1600 kg. Většina byla malých
(několik tisíc vzorků), největší kus vážil 83 kg.
Dopad byl asi před 10 000 lety a meteorit měl
kolem 10 tun. Kráter je dodnes v terénu krásně
vidět, a na Google Earth si ho lze prohlédnout.
Stačí zadat souřadnice - 22°01'06"N, 26°05'16"E
meteorit Nantan Guangxi - Chuang Čína v.v. - 48 x 37 x 33 mm v. - 120 g.jpg
meteorit železný - IAB MG
Nantan
Guangxi - Chuang
Čína
velikost vzorku 48 x 37 x 33 mm
váha 120 gramů, čištěný vzorek
první nálezy v roce 1958
datum pozorovaného pádu 11.5.1516
jde o železný meteorit s obsahem niklu 6,96 %
Složení je hlavně kanakit, taenit, plessit,
scheribersit, triolit a šest dalších.
Velmi přibližný odhad množství spadlého
meteoritu je 9500 kg. Meteorit byl za Maovy
revoluce organizovaně sbírán zemědělci z Nandanu
jako surovina na výrobu železa. Pádové pole
je velké 28 x 8 km. Vzorky byly velikosti od
10 gramů do 2000 kg. Jsou však hodně navětralé
a většinou změněny v oxidy železa. Meteorit Nantan
má však jedno asijské prvenství, a to - byl to první meteorit
o kterém je vedený záznam popisující jeho pád. Přes
různé překlady je historický záznam zhruba tohoto znění:
v létě za vlády císaře Jiajing (11.5.1516), padaly hvězdy
ze severozápadu, pět až šest dveří dlouhé a mávaly jako
draci a hadi. Byly lehké jako blesky a během chvilky
zmizely... V roce 2006 vyrazila ostrovní republika Palau
2500 stříbrných mincí o hodnotě 5 dolarů s motivem pádu
meteoritu. V minci je zasazen nepatrný kousek meteoritu.
Pro zajímavost - asi úplně prvním meteoritem s doloženým
popisem a nálezem kamene je pád z 16.11. 1492 v 11.30 hodin
u Ensisheimu v Alsasku ve východní Francii. Kámen měl
127 kilogramů. Byl uložen v místním kostele, ale dnes je
na radnici v Ensisheimu a váží necelých 55 kg, neboť byl
za ty roky značně otloukán, většinou z náboženských důvodů.
meteorit železný Sikhote-Alin Paseka 440km od Vladivostoku Rusko v.v. - 55 x 42 x 14 mm, v.- 55,3 g.jpg
meteorit železný
Sichote-Alin
skupina IIAB
vesnice Paseka, 440 km
od Vladivostoku Rusko
pád 12.2.1947 v 10.38 mč
složení je 5,9% Ni, 0,42% Co, zbytek je Fe
velikost vzorku je 55 x 42 x 14 mm, váha 55,3 g
Odhadnuté množství meteoritu, který
dopadl na zem je cca 70 - 100 tun, nalezeno
bylo zatím asi 27 tun. Dopadová oblast je
12 x 4 km, největší nálezy jsou ale z plochy
1100 x 700 metrů, což svědčí o rozpadu v malé
výšce. Rozpad meteoritu, který měl průměr asi
4 metry začal ve výšce okolo 25 km, ale exploze
která ho roztrhala na kusy byla ve výšce 5,6 km.
Ohromná exploze a kouřová stopa byla dlouhá
přes 30 km. Na obloze byla patrná několik hodin
- malíř Medvěděv stačil namalovat obraz. Meteorit
se rozpadl na kusy masivní, ale i typu šrapnel, které
jsou pro tento pád charakteristické. Největší nalezený
kus váží 1745 kg. V roce dopadu - 1947 - bylo ještě v
živé paměti použítí atomové bomby, a tak zavládlo
značné politicko-válečné napětí. Naštěstí do místa dopadu
bylo vysláno s armádou i několik vědců a tak se vše včas
a bez následků vysvětlilo. Nalezené kusy nejsou postižené
korozí, protože byly sbírány včas. I když místo dopadu dnes
leží v chráněném území, sběratelům to nedá. A tak je pravdě -
podobné, že nálezy budou přibývat. Vždyť v zemi leží ještě
přes 40 tun meteoritu ...
meteorit železný IAB Canyon diablo Arizona USA v.v. - 26 x 20 mm, váha 21,2 g (2).jpg
meteorit železný IAB
Canyon Diablo
Flagstaff Arizona
USA
velikost 26 x 20 mm, váha 21,2 g
Dopadl zhruba před 50 000 lety.
Vytvořil tzv. Barringerův kráter o
průměru 1,2 km a hloubce asi 170 m.
Spadlo ho asi 70 000 tun,
sesbíráno je kolem 30 000 tun.
Složení: Fe - 92%, Ni - 7,1%,
Co - 0, 46%, P - 0, 26%.
Novinky
české minerály
české minerály
zahraniční minerály
zahraniční minerály
zahraniční minerály
zahraniční minerály
meteority
meteority
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one