pozadí titul text P.jpg
Rejstřík minerálů
068.jpg
Stříbro
jeden z nejstarších důlních revíru v Čechách.
Počátky dolování se datují k roku 1131.
I když by se podle jména revíru zdálo, že se
zde těžilo hlavně stříbro, není tomu tak. Snad
v nejstarších dobách a nejsvrchnějších polohách,
ale o tom je záznamů velice málo, spíše žádné.

foto - ústí štoly Dlouhý tah - Langenzug (1999)
067.jpg
Hlavní těženou rudou zde byl galenit.
Jedná se o triasovou a jurskou žilnou
polymetalickou mineralizaci p-pol. Ta
se vyznačuje naprostou absencí Ag nerostů.
Stříbrské ložisko patřilo k nejdůležitějšímu
hydrotermálnímu ložisku s mineralizací Pb-Zn
v západních Čechách.

foto - zakládka na štole Dlouhý tah (1999)
066.jpg
Místa a jména nejstarších dolů se ve většině případů
nedochovala, v roce 1798 bylo zaznamenáno
19 samostatných dolů. Nejdůležitější ale byly
doly ražené na Dlouhé žíle.
jáma I - Langenzug - Dlouhá žíla (hloubka 360 m)
jáma II - Frischglück - Nové štěstí (hloubka 350 m)
jáma III - Leo (hloubka 357 m)
jáma IV - Brokárna (hloubka 280 m)

foto - zakládka na štole Dlouhý tah (1999)
065.jpg
Ložisko je převážně v metamorfovaných
břidlicích, změněných na chloritické fylity.
Bylo popsáno kolem 50 rudních žil. Nej -
delší byl komplex ,, Dlouhé žíly,, v délce
2 600 metrů. Mineralizace nebyla příliš
pestrá, ale minerály byly často vyvinuty
v obrovských dutinách a úžasných krystalech.

foto - zakládka na štole Dlouhý tah (1999)
064.jpg
- 1131 až 1186 počátek hornických prací
- 1186 až 1410 není zpráv o dolování
- od roku 1410 se již píše jen o dolech na olovo
- 1410 Václav IV uděluje městu kutací právo
- 1513 ražení královské dědičné štoly Prokop
- 1801 zřízení Horního úřadu ve Stříbře
- 1950 zahájení těžby Středočeskými rudními závody Praha
- 1975 definitivní ukončení těžby, uzavření dolů

foto - vyzmáhání v místě bývalé šachty Friedlich Tag
(pro sběratelské účely) na štole Dlouhý tah (1999)
063.jpg
Hlavní rudou byl galenit. Ten se třídil na
výběrovou rudu (často ručně vyklepávané
krystaly), hutní rudu a šlichy. Velmi ceněnou
rudou byl i cerusit, vybíral se zcela čistý a byl
používán hrnčíři jako glazura. Jen v roce 1854 se
vytěžilo skoro 650 kg cerusitu.
Na lokalitě je popsáno zhruba 50 druhů minerálů.
Státní těžba skončila roku 1975, ne tak těžba
mineralogická...

foto - (vlevo) zakládky na štole Dlouhý tah (1999)
foto - (vpravo) strojní a vodotoková část chodby Dlouhý tah
062.jpg
...doly se ,,otevřely,, sběratelům...
Každý kdo se o lokalitu zajímal, podnikal
sběratelské výpravy po svém. Měl jsem tu
možnost pár let (cca 1980 - 82) spolupracovat
se sběratelem, který akci ,,Stříbro,, (a nejen tu)
pojal velice svérázně, ale pravda - i účinně.

Luděk Rauch
1951 - 1983
tragicky zahynul při sběru minerálů v Jáchymově

foto - L.R. v místě bývalé šachty Friedlich Tag (1980)
061.jpg
Luděk Rauch věnoval hodně času mapování
a průzkumu dolů. Pokud se nedostal k důlním
mapám přes archiv, sám mapoval a vzorkoval
přístupné části dolu. Tam, kde přístup nebyl
možný, používal lanovou techniku a celou řadu
lešení a mostů. Stavělo se většinou z lešenář -
ských trubek, které (ať to zní dnes jakkoliv
divně), kupoval v kovošrotě. Mám vyúčtování.

foto - ukázka mapovací práce L.R. v terénu,
a i když povoláním učitel, jeho rukopis dal zabrat
060.jpg
V roce 2010 byly pojmenovány dva minerály -
uranové slídy patřící do skupiny autunitu
rauchit - ložisko Belorechenskoje Rusko
metarauchit - typová lokalita Jáchymov (Plášil et al. 2010)
oba jsou arzeničnany uranylu a niklu.

foto - jeden z mnoha letopočtů, které se dají v podzemí
Stříbra najít. Tento je na štole Unterlangenzug, nedaleko
bývalého dolu Kunst. (1980)
059.jpg
Při průzkumu se nacházelo mnoho zajímavých
věcí. Je až s podivem, že to lezec přežil i po
aktivitách Rudných dolů. Dnes jenom lituji, že
jsem fotografování bral jen jako nutné zlo a ne -
fotil daleko více. Pravdou je, že L.R. na foto -
grafa nebral žádný velký ohled, chodit po dole s
,,prázdnýma,, rukama bylo nepřípustné. Stále se
přesunoval materiál, hlavně lešenářské trubky.

foto - dobývka nad štolou Unterlangenzug - sever (1980)
Novinky
zahraniční minerály
zahraniční minerály
zahraniční minerály
zahraniční minerály
zahraniční minerály
zahraniční minerály
meteority
meteority
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one