pozadí titul text P.jpg
Rejstřík minerálů
068.jpg
Stříbro
jeden z nejstarších důlních revíru v Čechách.
Počátky dolování se datují k roku 1131.
I když by se podle jména revíru zdálo, že se
zde těžilo hlavně stříbro, není tomu tak. Snad
v nejstarších dobách a nejsvrchnějších polohách,
ale o tom je záznamů velice málo, spíše žádné.

foto - ústí štoly Dlouhý tah - Langenzug (1999)
067.jpg
Hlavní těženou rudou zde byl galenit.
Jedná se o triasovou a jurskou žilnou
polymetalickou mineralizaci p-pol. Ta
se vyznačuje naprostou absencí Ag nerostů.
Stříbrské ložisko patřilo k nejdůležitějšímu
hydrotermálnímu ložisku s mineralizací Pb-Zn
v západních Čechách.

foto - zakládka na štole Dlouhý tah (1999)
066.jpg
Místa a jména nejstarších dolů se ve většině případů
nedochovala, v roce 1798 bylo zaznamenáno
19 samostatných dolů. Nejdůležitější ale byly
doly ražené na Dlouhé žíle.
jáma I - Langenzug - Dlouhá žíla (hloubka 360 m)
jáma II - Frischglück - Nové štěstí (hloubka 350 m)
jáma III - Leo (hloubka 357 m)
jáma IV - Brokárna (hloubka 280 m)

foto - zakládka na štole Dlouhý tah (1999)
065.jpg
Ložisko je převážně v metamorfovaných
břidlicích, změněných na chloritické fylity.
Bylo popsáno kolem 50 rudních žil. Nej -
delší byl komplex ,, Dlouhé žíly,, v délce
2 600 metrů. Mineralizace nebyla příliš
pestrá, ale minerály byly často vyvinuty
v obrovských dutinách a úžasných krystalech.

foto - zakládka na štole Dlouhý tah (1999)
064.jpg
- 1131 až 1186 počátek hornických prací
- 1186 až 1410 není zpráv o dolování
- od roku 1410 se již píše jen o dolech na olovo
- 1410 Václav IV uděluje městu kutací právo
- 1513 ražení královské dědičné štoly Prokop
- 1801 zřízení Horního úřadu ve Stříbře
- 1950 zahájení těžby Středočeskými rudními závody Praha
- 1975 definitivní ukončení těžby, uzavření dolů

foto - vyzmáhání v místě bývalé šachty Friedlich Tag
(pro sběratelské účely) na štole Dlouhý tah (1999)
063.jpg
Hlavní rudou byl galenit. Ten se třídil na
výběrovou rudu (často ručně vyklepávané
krystaly), hutní rudu a šlichy. Velmi ceněnou
rudou byl i cerusit, vybíral se zcela čistý a byl
používán hrnčíři jako glazura. Jen v roce 1854 se
vytěžilo skoro 650 kg cerusitu.
Na lokalitě je popsáno zhruba 50 druhů minerálů.
Státní těžba skončila roku 1975, ne tak těžba
mineralogická...

foto - (vlevo) zakládky na štole Dlouhý tah (1999)
foto - (vpravo) strojní a vodotoková část chodby Dlouhý tah
062.jpg
...doly se ,,otevřely,, sběratelům...
Každý kdo se o lokalitu zajímal, podnikal
sběratelské výpravy po svém. Měl jsem tu
možnost pár let (cca 1980 - 82) spolupracovat
se sběratelem, který akci ,,Stříbro,, (a nejen tu)
pojal velice svérázně, ale pravda - i účinně.

Luděk Rauch
1951 - 1983
tragicky zahynul při sběru minerálů v Jáchymově

foto - L.R. v místě bývalé šachty Friedlich Tag (1980)
061.jpg
Luděk Rauch věnoval hodně času mapování
a průzkumu dolů. Pokud se nedostal k důlním
mapám přes archiv, sám mapoval a vzorkoval
přístupné části dolu. Tam, kde přístup nebyl
možný, používal lanovou techniku a celou řadu
lešení a mostů. Stavělo se většinou z lešenář -
ských trubek, které (ať to zní dnes jakkoliv
divně), kupoval v kovošrotě. Mám vyúčtování.

foto - ukázka mapovací práce L.R. v terénu,
a i když povoláním učitel, jeho rukopis dal zabrat
060.jpg
V roce 2010 byly pojmenovány dva minerály -
uranové slídy patřící do skupiny autunitu
rauchit - ložisko Belorechenskoje Rusko
metarauchit - typová lokalita Jáchymov (Plášil et al. 2010)
oba jsou arzeničnany uranylu a niklu.

foto - jeden z mnoha letopočtů, které se dají v podzemí
Stříbra najít. Tento je na štole Unterlangenzug, nedaleko
bývalého dolu Kunst. (1980)
059.jpg
Při průzkumu se nacházelo mnoho zajímavých
věcí. Je až s podivem, že to lezec přežil i po
aktivitách Rudných dolů. Dnes jenom lituji, že
jsem fotografování bral jen jako nutné zlo a ne -
fotil daleko více. Pravdou je, že L.R. na foto -
grafa nebral žádný velký ohled, chodit po dole s
,,prázdnýma,, rukama bylo nepřípustné. Stále se
přesunoval materiál, hlavně lešenářské trubky.

foto - dobývka nad štolou Unterlangenzug - sever (1980)
Novinky
české minerály, lokalita Stříbro
české minerály, lokalita Stříbro
české minerály
české minerály
zahraniční minerály
zahraniční minerály
zahraniční minerály
zahraniční minerály
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one