pozadí titul text P.jpg
Rejstřík minerálů

Markovice u Čáslavi

001. Markovice - lom 2006.JPG
Markovice u Čáslavi
tříetážový lom na amfibolit, který se více než sto let
využívá ve stavebnictví, cestářství a poslední dobou
se leští i jako kámen ozdobný. Zdejší amfibolit bývá
často páskovaný a je tvořen především amfibolem a
plagioklasem.
foto z roku 2006
002. Markovice - lom.JPG
Markovice u Čáslavi
lokalita je jednou z nejznámějších v regionu, jedná
se o klasické naleziště minerálů alpské parageneze.
Zdejší prehnit, natrolit, analcim a další minerály byly,
a stále ještě jsou, sběrateli velmi vyhledávané. V sou -
časné době je zde popsáno kolem 40 druhů minerálů.
foto z roku 2006
003. Markovice - lom.JPG
Markovice u Čáslavi
amfibolitové těleso, dosahující mocnosti až 300 metrů,
je částečně překryto sedimenty svrchní křídy, ve kterých
se často nacházejí fosílie jako mechovky, mlži, koráli,
houby a žraločí zuby. Je to typický vývoj příbřežní facie,
tak jak je známa třeba z Kaňku u Kutné Hory.
foto z roku 2006
004. Markovice - lom.JPG
Markovice u Čáslavi
kámen se zde ve větším množství těžil zhruba od roku 1900,
v roce 1911 prof. Kratochvíl vydává dílo o lokalitách a mine -
rálech Čáslavska a Markovice uvádí jako nejzajímavější lokalitu.
Již kolem roku 1780 hrabě Auersperg používá zdejší kámen na
opravu zámku ve Žlebech. Jednalo se ale o těžbu z malých
obnažených amfibolitových výchozů.
foto z roku 2006
006. Markovice 72.jpg
Markovice u Čáslavi
lom i jeho okolí patřl v minulosti rodu Auerspergů, sídlícím
na zámku Žleby. Rod je znám již z 11. století. V roce 1912
byla v místech dnešního lomu vystavěna Františkem Josefem
Auerspergem rodinná hrobka v pseudorománském slohu. V
trojlodní bazilice, zasvěcené též svaté Anně, se do roku 1948
konalo celkem třináct pohřbů.
foto z roku 1978
005. Markovice 1978.jpg
Markovice u Čáslavi
kolem roku 1970 se začalo uvažovat o uzavření lomu,
z důvodů vyčerpání zásob kamene. Geologickým prů -
zkumem bylo v místě hrobky zjištěno více jak milion
metrů krychlových kvalitního amfibolitu. Osud hrobky byl
zpečetěn. Ostaky byly přeneseny do nedalekého kostela
svatého Marka. Tou dobou byla již hrobka v značně dezo -
látním stavu.
foto z roku 1984
007. Markovice 72.jpg
Markovice u Čáslavi
věž kaple hrobky byla odstřelena 15. prosince 1986 a
zároveň byly zbourány zbylé budovy. Dnes se již čelní
stěna lomu nachází za prostorem, kde hrobka stála.

Lom je v současné době střežen, proto je případnou
návštěvu potřeba předem domluvit s majitelem.
foto z roku 1978
albit, byssolit Markovice FOV 31 mm.jpg
albit, byssolit
Markovice u Čáslavi
velikost záběru 31 mm
009. albit Markovice.JPG
albit
Markovice u Čáslavi
velikost krystalu 11 mm
analcim Markovice 1.jpg
analcim
Markovice u Čáslavi
velikost krystalů analcimu 61 mm
Novinky
zahraniční minerály
zahraniční minerály
zahraniční minerály
zahraniční minerály
zahraniční minerály
zahraniční minerály
meteority
meteority
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one