pozadí titul text P.jpg
Rejstřík minerálů
011 halda Horný Ladislav.JPG
Ovšem největší zájem sběratelů je o
sekundární minerály, které jsou na této
lokalitě pověstné. Ĺubietová je typová
lokalita tří minerálů - libethenitu, euchroitu
a mrázekitu. Je zde popsáno okolo 50 minerálů.
- haldy důlního pole Horný Ladislav (Reiner)
foto z roku 2007
012 vchod Reiner.JPG
Opravdu hodně navštěvovaným místem,
kde je sběratelská činnost intenzivní,
je propadlá dobývka dolu Reiner, slovensky
Horný Ladislav. Nálezy z těchto prostor
patří k nejlepším, samozřejmě musí se těžit,
a to někdy velmi usilovně. Slušná šance je i
na haldách, ale ty jsou za dlouhé roky sběra -
telství notně přebrané.
Podlipa - ústí dolu Reiner
foto z roku 2007
013 dobývka Reiner.JPG
V roce 1823 zde byl popsán minerál,
který byl pojmenován podle německého
jména naleziště Libethen - libethenit.
I když je dnes popsán z mnoha lokalit,
z Ĺubietové patří mezi nejkrásnější a
sběratelé to vědí.
V roce 1990, byl na počest českého sběratele
Zdeňka Mrázka (1952 - 84) pojmenován nádherný,
modrý a velmi vzácný sekundár - mrázekit.
- Podlipa, těžební prostory dolu Reiner
foto z roku 2007
014 dobývka Reiner.JPG
Dalším, zde velmi ceněným a krásným minerálem
je pseudomalachit. Vzácně se dají najít vzorky,
kde netvoří jen ledvinité polohy, ale je krystalovaný.
Občas se vyskytne i krystalová modifikace -
ludjibait a reichenbachit. Většina sekundárů
obsahuje fosfor a to byl důvod, proč končily
na haldě - fosfor způsoboval problémy s tavbou.
Na rozdíl od malachitu.
- Podlipa - těžební prostory dolu Reiner
foto z roku 2007
015 dobývka Reiner.JPG
Se sbíráním na Ĺubietovských haldách je to
poslední dobou dosti problematické. Všude
cedule se zákazy (který sběratel by dbal),
ale dle posledních zpráv jsou dostupné
štoly zavezené bagrem a vstup do dolu
Reiner je zamřížován (ústní sdělení září 2014).
Pohyb na haldách je intenzivně sledován.
Podlipa - vytěžené prostory dolu Reiner
foto z roku 2007
016 Svätodušná dolina.JPG
Svätodušná dolina
Přibližně 5 km východně od Ĺubietové leží
druhé největší ložisko, kde již od středověku
probíhala intenzivní těžba měděných rud.
Staré písemnosti či údaje o těžbě, popřípadě
mapy důlního pole, v podstatě neexistují. Kromě
obsáhlého haldového materiálu je možno nalézt
pár zavalených ústí štol ze kterých vytéká voda.
- spodní část hald ve Svätodušné dolině
foto z roku 2007
017 Svätodušná dolina.JPG
Mineralogie ložiska je poněkud odlišná
od hald na Podlipě. Výplň žil tvoří více
než křemen feromagnezit a siderit. Hlavní
rudou asi i zde byl chalkopyrit, ale příměs
arzenopyritu v rudě dala vzniknout jiným
sekundárům - euchroitu, olivenitu a farma -
kosideritu. Euchroit zde byl popsán roku
1823 a Svätodušná je pro něj typovou lokalitou.
- spodní část hald ve Svätodušné dolině
foto z roku 2007
018 Svätodušná dolina.jpg
Kromě euchroitu a olivenitu jsou na lokalitě
ještě popsány a vyhledávány minerály jako
klinoklas, tirolit, chalkofylit nebo pseudomalachit.
Z těch, které lze bezpečně určit jen chemickou
analýzou to je strašimirit, cornubit nebo parnauit.
Kromě krumpáče je třeba si na haldu vzít i kýbl
s vodou a lupu. Slunce je velká výhoda.
- pohled z haldy na začátek Svätodušné doliny
foto z roku 2007
019 Svätodušná dolina.JPG
Dolování na ĺubietovsku se dá opatrně
posunout až k době bronzové, kdy se zde
těžila ryzí měď. Slované také dali název
osadě (Lwbete). Na slovanské těžaře později
navázali němečtí horníci, a nutmo přiznat, že
začali intenzivní těžbu. Doly prosperovaly až do
vpádu husitů (cca 1430), kteří zde zničili a rozkradli
co mohli. Konečně jako všude, kam vstoupili. Ĺubietovou
zcela vypálili a velkou část obyvatel pobili. Doly se z
této rány vzpamatovávaly přes 50 let.
- střední část hald Svätodušné doliny
foto z roku 2007
020 Svätodušná dolina.jpg
V 16.století doly vzkvétají, toto období ale
ukončí turecké nájezdy (cca 1580). Potom doly často
střídají majitele a postupně ztrácejí na významu. V
18.století se začínají intenzivněji těžit železné rudy.
Těžba byla úplně ukončena v roce 1863. Kolem roku
1950 se na ložisku prováděly průzkumné práce a v roce
1970 vrtný průzkum. Oboje bez valného úspěchu.
- zavalené ústí bezejmenné štoly na začátku
Svätodušné doliny
foto z roku 2007
Novinky
české minerály, lokalita Stříbro
české minerály, lokalita Stříbro
české minerály
české minerály
zahraniční minerály
zahraniční minerály
meteority
meteority
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one