pozadí titul text P.jpg
Rejstřík minerálů

Kutná Hora - Turkaňk

001..JPG
Kutná Hora - Turkaňk

Fotografie z části jednoho důlního
pásma slavné Kutné Hory.
Všechny fotografie (až na historické), jsou
společnou prací Petra Janáka a autora.

pohled z Chrámu sv. Barbory přes Jezuitskou
kolej a kostel sv. Jakuba na Kaňk
002. Postupová mapa 1 14 pomocníků PJ.jpg
V letech 1998 - 2000 se mně a několika
přátelům podařilo ( a upozorňuji, že na -
prosto legálně), navštívit podzemí dolu
Turkaňk. V souvislosti s přípravou dolu
na stavbu čističky. Bylo možno prolézt
jen část 1.patra, ale i tak toho bylo až
dost. Rád bych Vám ukázal pár fotek
z míst, která již neexistují a ani není
možno se do nich dostat.
Na mapkách je červeně vyznačen úsek
našeho postupu a foto z těchto míst.
003..jpg
Vstup byl štolou 14. pomocníků,
která byla vyčištěna od okrů a po -
užívána dělníky při přípravě stavby
čističky. Štola byla ražena snad již
v 15. století. Jisté je, že byla otevřena
v roce 1883. Při útlumu těžby byla za -
nesena a znovu se čistila a otevírala až
17.4.1940. No a naposledy v roce 1998.
004..jpg
Štola při své délce přes 1200 m překří -
žila několik žil. Z těch nejbohatších to
byla žíla Karlova, Rejská, Václavská a
Turkaňská. Překopem o délce 190 m byla
spojena s jámou Turkaňk. Po válce byla
ražena až k Panské jámě, což je hodně
přes 2 km od ústí štoly. Na fotkách je
jasně vidět, jak vysoko byly usazené okry.
005. 35-2.jpg
Štola je vyzděna do eliptického tvaru,
koleje byly položeny až v roce 1940.
Při ražbě chodby byla zastižena i
slavná kutnohorská příbojová fácie.
Jedná se o usazeniny křídového moře
o mocnosti 15 - 25 m. Obsahuje celou
řadu druhohorních zkamenělin (mlži, koráli,
žraločí zuby). Jedna mechovka nese i hezké
jméno - Kaňkopora kaňkensis.
006..jpg
V době posledního čištění v roce 1998 se
vedly dlouhé diskuze o tom, jak stavební
firma ničí tuto hornickou památku. Beton
na kamenné vyzdívce opravdu není žádná
sláva. Ale vzhledem k rozsahu prací a hlavně
s přihlédnutím k tomu, že tyto prostory budou
nepřístupné, byly debaty zcela zbytečné.
Chodby na jednotlivá žilná pásma byly zazděny
a kousek za Rejským pásmem byly zbudovány
tlakové dveře, česla a 5 m vysoká hráz.
007. seznam 1-7.jpg
Štola 14. pomocníků, dříve také známá
jako štola Malínská nebo Beránecká.
Protože štol, které se jmenují 14. pomoc -
níků je v Čechách ještě několik, zajímalo
mě, jací pomocníci to jsou. A zjistil jsem,
že dopátrat se přesné a jasné odpovědi není
jen tak. Až dotaz na královehradeckou
diecezi přinesl úspěch. Toto tvrdí odborníci:
008. seznam 8 - 14.jpg
Ve středověku bylo svátků, kdy se
oslavovali svatí, celá řada. Pravda,
v ten den se nepracovalo, ale když
byly v jednom týdnu dva nebo více
svátků, placen byl jenom jeden. Ale
každý důvod k odpočinku a napití byl
dobrý, život středověkého havíře nebyl
lehký.
009. Postupová mapa 2 1 patro - jih PJ.jpg
Naše cesta vedla na jih. Na křížení
štoly 14. pomocníků, k překopu k Tur -
kaňské jámě, chodbou na jižní část 1. patra.
Jih - dříve zvaný Horní Turkaňk byl roz -
fáraný ve středověku celou řadou dolů.
Z těch nejdůležitějších to by důl Jedle,
Starý Pelpán, Trenčín, Kříž, Barbora
Bílá koruna nebo Černá šachta.
010..jpg
Velká část středověkých chodeb byla
přeražena novodobou těžbou. Mapové
podklady byly ze začátku nezbytné.
Na 1. patře se zachovaly části středo -
věkých prací. To jsme ale ještě nevěděli.
Co jsme ale věděli jistě, je to, že zde k
žádnému čištění nedošlo a že si okrů a
kyseliny užijeme dosytosti.
Novinky
zahraniční minerály
zahraniční minerály
zahraniční minerály
zahraniční minerály
zahraniční minerály
zahraniční minerály
meteority
meteority
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one