pozadí titul text P.jpg
Rejstřík minerálů

Krašovice u Krásné Hory

039..jpg
Krašovice u Krásné Hory nad Vltavou

Ložisko křemene u Krašovic leží v kontaktně
metamorfovaných sedimentech spodního or -
dovického souvrství. V dřívějších dobách ložis -
ko asi nebylo předmětem velkého zájmu. Krato -
chvíl v Topografii výskyt křemene vůbec neuvádí.
foto z roku 1996
zabezpečený, ale volný vstup do podzemí
038._filtered.jpg
Začátkem 20.století byl na výchozu křemene
založen malý lůmek, který je dodnes patrný.
V roce 1961 začaly RD Jílové provádět prů -
zkum ložiska. Vlastní práce probíhaly v letech
1961 - 62, ukončeny byly v 1. pololetí 1963.
foto z roku 1996
chodba do velké komory na 1. patře
037..jpg
Vysoká čistota křemene a nepravidelný tvar
ložiska zdůvodňují systém průzkumu báňskými
pracemi. Je ražena štola s několika překopy.
Celková délka chodeb na 1. patře je 220 metrů.
Byl ražen komín na povrch a pod štolovým pat -
rem 25 metrů hluboké slepé hloubení. Na něm
je překop, ale od dalšího průzkumu bylo upuštěno.
foto z roku 1996
velká dobývková komora na 1. patře
036..jpg
Nejkvalitnější křemen (a nejlepší mineralogické
nálezy), pochází z 1. patra. V levé části ložiska
byla vylámána komora 15 x 5 x 3 metry, kde bylo
v poslední etapě vytěženo přes 200 tun křemene.
Čistota křemene je kolem 97 %, při ručním třídění
je ještě vyšší - až 99 %. Rozměry ložiska jsou
zhruba 80 x 50 m a mocnost 30 metrů.
foto z roku 1996
sběr ve velké komoře na 1. patře
035..jpg
V 1.stadiu mineralizace vznikla hlavní masa
křemene, který krystaloval velmi hrubozrně a
v početných dutinách se omezoval krystalo -
graficky. V 2.stadiu vznikají další minerály na
puklinách a drcených zónách. Křehký křemen
totiž reagoval na tektonické napětí popukáním.
foto z roku 1996
chodba v levé části ložiska
034..jpg
Tyto pukliny však nepokračují do okolních hornin.
Jsou převážně ploché a mají mocnost 1 - 10 cm.
Jsou vyplněny jílovou hmotou hnědé barvy ze smě -
sy illitu, kaolinitu, křemene a oxidů železa. Tato
hmota vznikla cirkulací vody zatékající z povrchu
a je shodná s výplní drůzovitých dutin. Tyto dutiny
a jejich okolí byly mineralogicky nejzajímavější.
foto z roku 2000
svařák při těžbě potěší - vždyť to znáte
033..jpg
Množství popsaných minerálů je zde poněkud
menší, ale kvalita to zcela vynahrazuje.
Křemen - díky dutinatosti zde byly krystaly
velké až 15 cm. A to jak narostlé, tak i volné
v dutinách vyplněných jílem. Některé byly i
zajímavě deformované. Krystaly v dutinách
mají patrnou odlomovou plochu (tektonické
pukání) a již nebyly dohojeny.
foto z roku 2000
krásný, suchý důl - nemělo smysl bydlet jinde
032..jpg
Nejčastěji je na ložisku křemen obecný
nebo mléčný, velmi často potažený oxidy
železa. Byly nalezeny křemeny zcela čiré
v křišťálové kvalitě, ale i kouřové záhnědy
se zarostlým dravitem. Na překopu 2.patra
v křemenných žilkách místy obsahující jemno -
zrnný pyrit je zjištěn obsah zlata 2 - 6 g/t.
foto z roku 2000
výchoz křemenných žil na povrch
031..jpg
Druhý nejvýraznější minerál na lokalitě je
turmalín - dravit. Hnědavě prosvítající, jeh -
ličkovitý až vláskovitý. Krystaly jsou 0,1 mm
silné a v případě místa v dutině i 6 cm dlouhé.
Nejčastěji v podobě turmalínové plsti vyplňuje
dutiny s krystaly křemene. Velmi často je po -
tažen oxidy železa nebo porostlý křemenem
nejmladší generace. (Litochleb - Sejkora 1995)
foto z roku 2000
zde je vidět původní vstupní část
030..jpg
Arzenopyrit - zarostlá zrna a deformované
krystaly až 1 cm. Nalezeno i značně korodo -
vané zrno o velikosti 5 cm.
Skorodit - vzniká rozpadem arzenopyritu.
Muskovit - světle oranžové krystalky o
velikosti 1 - 2 mm.
Rutil - zarostlé krystalky v křemeni o velikosti
setin mm. V partiích bohatších turmalínem.
foto z roku 2001
společnost troubů, která znepřístupnila důl
Novinky
zahraniční minerály
zahraniční minerály
zahraniční minerály
zahraniční minerály
zahraniční minerály
zahraniční minerály
meteority
meteority
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one