pozadí titul text P.jpg
Rejstřík minerálů
057. - 1973.jpg
Chvaletice
9 km západně od Přelouče

V místech dolu Chvaletice, kde se od 19.století
v malém těžil limonit a Mn rudy, po rozsáhlém
vrtném průzkumu, vzniká k 1.7.1949 národní podnik -
Manganorudné a kyzové závody Chvaletice.
Hlavním úkolem je těžba pyritových břidlic
a jejich zpracování na pyritový koncentrát.
- pohled na povrchový lom v době činnosti
foto z roku 1973
056. - 1973.jpg
V roce 1951 je dán do provozu těžební
a úpravárenský kombinát. Dobývání je
dobře mechanizováno a doprava z lomu
do úpravny je kolejová. K úpravě rudy je
použito flotace. Je zahájena rozsáhlá
těžba pyritu jako zdroje síry pro chemický
průmysl. V průměru zde pracuje 1 400 lidí.
- odvoz rudy do úpravny
foto z roku 1973
055. - 1979.jpg
Velký jámový lom o délce 2 500 m,
šířce 500 m a hloubce 150 m byl
rozfárán na 10 pater. Do roku 1975
bylo z ložiska vytěženo 33 300 kt rudy.
Průměrný obsah síry byl 11%. Bylo zde
vyrobeno skoro 3 miliony tun síry. V od -
kališti je uloženo přes 26 milionů tun flo -
tačního odpadu.
- čtyři roky po ukončení těžby, pohled na
východní část lomu a zbytky drtiče žuly
foto z roku 1979
053. - 1979.jpg
V 60. letech 20. století se situace
začíná zásadně měnit. Je možno získávat
pyrit ze SSSR, ale hlavně je možno dovážet
síru z nově objevených ložisek v Tarnobrzegu
v Polsku. Národní podnik se dostává do potíží,
je rozhodnuto těžbu pyritu ukončit k roku 1969.
Vládní usnesení však prodlužuje těžbu až do
roku 1975. Ke snížení ztrátovosti jsou zavedeny
různé doplňkové výroby, od výroby radiátorů až
po drcení štěrku z nedalekého ložiska žuly.
- západní část pomalu zatápěného lomu
foto z roku 1979
052. - 1979.jpg
Těžba v roce 1975 končí. I když se zde
kromě pyritu těžila i manganová ruda,
(konečně, měl to n.p. v názvu) která byla
vázána hlavně na rodochrozit, nebyla tech -
nologie na získání Mn. K využítí již vytěže -
ných rud Mn nikdy nedošlo. V letech 1973 -
1979 je nedaleko lomu postavena elektrárna
Chvaletice a lom je využíván jako usazovací
nádrž na popílek. Lom je v současné době již
zcela popílkem zaplaven.
- pohled na zaplavovanou jižní část lomu
foto z roku 1979
051. - 1979.jpg
Celá řada mineralizací je příčinou toho,
že ložisko Chvaletice patřilo co do počtu
minerálů k nejbohatšín v Čechách. Je jich
zde popsáno přes 80. V roce 1986 (11 let
po ukončení těžby) zde byl popsán nový
minerál - chvaleticeit. Možnosti sběru jsou
zde v současné době skoro nulové a navíc
i vzorky sbírané v dřívějších dobách díky
kyzům rychle větrají a rozpadají se. Nerosty
manganu se pokrývají černým povlakem Mn-oxidů.
- pohled na jihovýchodní část lomu
foto z roku 1979
050. - 1979.jpg
Dnes patří minerály z Chvaletic ke ,,klasice,,.
Každý sběratel se s větším či menším úspěchem
snaží vzorky ve sbírce uchovat. Tyto fotografie
jsou jen malou ukázkou toho, co bylo možno v
lomu nalézt. A čtyřicet (a i více) let doma udržet
v přijatelném stavu. Většina vzorků je ze sbírky
RNDr D. Smutka, tímto mu děkuji za zapůjčení
k focení.
- pohled na jihozápadní část lomu
foto z roku 1979
01.jpg
pohled na lom Chvaletice
v polovině 70. let
02.jpg
pohled na lom Chvaletice
v roce 1975
03.jpg
elektrifikace lomu v
polovině 70. let
dvacátého století
Novinky
zahraniční minerály
zahraniční minerály
zahraniční minerály
zahraniční minerály
zahraniční minerály
zahraniční minerály
meteority
meteority
meteority
meteority
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one